Skip to main content

Керівнику Вінницької обласної Федерації Тріатлону – VFT,  Гальчинському А.В. 

 ЗАЯВА – ВІДМОВА УЧАСНИКА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Від свого імені, та/або від імені своєї дитини/підопічного як учасника, волонтера або глядача у заході, Благодійний забіг Кубок Вінниці з бігу VINNYTSIA RUN CUP на підтримку Бригади НГУ «Червона Калина»  де Організатором виступає ГО Вінницька обласна федерація триатлону  та якій відбудеться 2 червня 2024 року м. Вінниця центральний вхід парку Вишенський з 7:00 до 20:00

 тренуванні або будь-якому іншому керованому та/або спонсорованому заході пов’язаному з ним, Я та/або моя дитина/підопічний визнаємо, УСВІДОМЛЮЄМО ТА ПОГОДЖУЄМОСЯ З НАСТУПНИМ:

 1. РИЗИКИ травми та/або, пов’язаноі з будь-якою подією в цьому заході  є значними і можуть включати, без обмежень, наступне: розтягнення; вивихи; переломи; опіки та обмороження, гіпертермію і гіпотермію; синдром перевантаження; травми, пов’язані з діями або бездіяльністю інших учасників заходу; укуси комах та/або тварин; контакт з отруйними рослинами; нещасні випадки, що включають, але не обмежені бігом, ходьбою, сходженням вниз та вгору, падіння, пошкодження шкіри.   Спеціальна підготовка, обладнання та особиста дисципліна можуть зменшити ризики настання вищенаведених ризиків травми та/або проте не виключають існування таких ризиків.
 2. Я ТА/АБО МОЯ ДИТИНА/ПІДОПІЧНИЙ ПІДТВЕРДЖУЄМО ПОВНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ із даною Відмовою від відповідальності, Регламентом, Положенням Заходу, Правилами змагань  іншими нормативними документами   розміщеними на офіційних носіях Вінницької обласної федерації триатлону   сторінками інстагарм фейсбук телерам каналі.

Телеграм канал.                                     

Я та/або моя дитина/підопічний свідомо і добровільно приймаємо і допускаємо всі ризики, як ті, що вказані вище, так і будь-які інші, що можуть виникнути під час проведення Заходу та/або після нього.

 1. Я та/або моя дитина/підопічний свідомо і добровільно погоджуємося дотримуватися зазначених та загальноприйнятих УМОВ УЧАСТІ В ЗАХОДІ, маршрутами, картами.  Проте, якщо мною та/або моєю дитиною/підопічним та/або суддею, черговим лікарем чи волонтером буде встановлено будь-яку небезпеку  для мого здоров’я та/або життя моєї дитини/підопічного під час участі в Заході, я та моя дитина/підопічний зобов’язуємося негайно і добровільно  припинити участь в Заході та/або повідомити про дану небезпеку відповідальній особі.
 2. У разі втрати чіпа хронометражу Учасником, зобов’язуюсь компенсувати Організатору базову вартість чіпу згідно вимог Умов участі та інших правил змагань.
 3. Я та моя дитина/підопічний, безвиключно і беззастережно, від свого імені, від імені відповідних спадкоємців, страховиків, правонаступників, партнерів, особистих представників та/або близьких родичів, надалі ВІДМОВЛЯЄМОСЯ, ЗВІЛЬНЯЄМО і ЗОБОВ’ЯЗУЄМОСЯ НЕ ПОДАВАТИ ПОЗОВІВ проти Вінницької Федерації Тріатлону – VFT та їх посадових осіб, керівників, представників, директорів, агентів та/або співробітників, підрозділів та/або правонаступників, а також їх підрядників, фінансуючих установ, спонсорів, партнерів, рекламодавців, волонтерів, суддів, і, у відповідних випадках,  власників та орендодавців приміщень та територій, що використовуються для проведення Заходу VINNYTSIA RUN CUP Кубок Вінниці з бігу. (далі Організатори особи )
 4. Я та моя дитина/підопічний надалі погоджуємося відшкодувати будь-які збитки та витрати, забезпечити юридичний захист та звільнити від майнових та немайнових претензій Вінницькій Федерації Тріатлону – VFT та пов’язаних з ними осіб та організацій, щодо будь-якої відповідальності, витрат, претензій або необхідності сплати збитків та/або моральної шкоди та/або будь-яких витрат, пов’язаних із лікуванням, відновленням психічного стану, реабілітацією, заподіянням шкоди честі, гідності фізичної особи, діловій репутації фізичної або юридичної особи тощо у разі нанесення мною та/або моєю дитиною/підопічним будь-яких ушкоджень, травм, каліцтв, смерті та/або збитків здоров’ю та/або майну третьої особи у зв’язку з участю в даному Заході.
 5. Я ЗАСВІДЧУЮ ТА ПІДТВЕРДЖУЮ, що на дату події я та/або моя дитина/підопічний за станом здоров’я може брати участь у заході, не має будь-яких медичних протипоказань чи порушень здоров’я, що унеможливлюють, обмежують чи перешкоджають безпечній участі у Заході;  Моя дитина/підопічний є фізично здоровий і достатньо підготовлений для участі у всіх заходах, пов’язаних з Заходом. Я та моя дитина/підопічний розуміємо та усвідомлюємо, оцінюємо природу, масштаб та обсяг  можливих ризиків участі у діяльностях і заходах, організованих або фінансованих Організаторами .
 6. Я ТА МОЯ ДИТИНА/ПІДОПІЧНИЙ ДАЄМО ЗГОДУ НА НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ІНШИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ у разі травмування або хвороби та пов’язаних з цим інших послуг, включаючи евакуацію/транспортування, у зв’язку з участю в Заході. Та цим звільняємо Осіб від будь-якої відповідальності або претензій, що виникають внаслідок надання таких послуг та/або лікування.
 7. Організатори зберігають за собою право на свій власний розсуд відкласти, скасувати або змінити Захід у зв’язку з дією ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ та їх наслідків (форс-мажор – пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів тощо), які можуть вплинути на здоров’я та/або безпеку учасників. Організатори  не зобов’язані відшкодовувати будь-якому Учаснику будь-які реєстраційні збори через скасовану подію.
 8. Я та моя дитина/підопічний безумовно і беззастережно надаємо необмежений дозвіл на проведення Організаторами ЗЙОМКИ, ФОТОГРАФУВАННЯ чи  іншим чином записувати нашу участь у Заході та будь-які інші, пов’язані з цим дії; відтворювати, продавати, розповсюджувати будь-які фотографії, зображення, відеозаписи, кінофільми, записи або будь-яке інше зображення мене та/або моєї дитини/підопічного чи участі у Заході або пов’язаній з ним діяльності з будь-якою метою у необмежений термін, і ми розуміємо, що не матимемо права на будь-яку компенсацію у зв’язку з цим.  Такий дозвіл передбачає надання необмеженого і безповоротного ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ, показу  або трансляцію мого та/або моєї дитини/підопічного імені, прізвища, псевдоніму, зображення, голосу, відео, оригіналу підпису і біографічну інформацію, результатів участі у Заході та місця у турнірній таблиці під час участі у Заході та у будь-яких засобах масової інформації у будь-якій формі без будь-якого роду компенсації для мене.                                                                                                                                                              

Я та моя дитина/підопічний визнаємо, що Особи та їх представники мають необмежене АВТОРСЬКЕ ПРАВО, право використовувати, повторно використовувати, публікувати, перевидавати, транслювати та іншим чином розповсюджувати мої зображення або інформацію про мене та/або мою дитину/підопічного всієї або будь-якої частини змагання, де ми можемо з’явитися, у будь-яких без винятку засобах масової інформації у будь-якій формі без будь-якого роду компенсації.  Цим я та моя дитина/підопічний надаємо Організаторам  безвідкличну ЛІЦЕНЗІЮ на використання всіх коментарів, відгуків та ідей, якими я та моя дитина/підопічний можемо поділитися з ними, без повідомлення, компенсації або нашого погодження для будь-яких цілей, включаючи, але не обмежуючись, для розробки, виробництва і маркетингу продукції та послуг, створення, зміни та поліпшення Заходу.

 1. Вважаючи це умовою допуску до участі у Заході, я та моя дитина/підопічний ЗОБОВ`ЯЗУЄМОСЯ НЕ ПОДАВАТИ ПОЗОВИ в суд і звільнити Організаорів де від усіх теперішніх та майбутніх претензій відносно нашої участі у Заходах, що можуть бути висунуті мною та/або моєю дитиною/підопічним, відповідними спадкоємцями, страховиками, правонаступниками, партнерами, особистими представниками та/або близькими родичами. 

Якщо будь-яке положення цього документу визнається частково або у повному обсязі недійсним або таким, що не може бути виконано з будь-яких причин, це не вплине на дійсність решти положень і вони залишатимуться чинними та такими, що можуть бути виконані. Недійсні або такі, що не можуть бути виконані, положення мають бути замінені на дійсні положення, що є максимально схожими по суті з тими, що були визнані недійсними або такими, що не можуть бути виконані. 

 1. Відповідно до вимог Закону України «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ» підтверджую свою та моєї дитини/підопічного згоду на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення персональних даних, у тому числі конфіденційної інформації про мою освіту, адресу, дату та місце народження, стаж роботи. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо долучених до обробки цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством для підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної-правової та іншої інформації, внутрішніх документів організації, а також з метою забезпечення ефективної діяльності Організатора.
 2. У разі повітрянної тривоги під час змагань маю виконувати вимоги щодо дій у разі повітряної тривоги та іти у найближче укриття вказаних Організатором. Або самостійно під свою відповідальність приймаю рішення щодо дій під час  повітряної тривоги та самостійно обираю укриття.

Я ТА МОЯ ДИТИНА/ПІДОПІЧНИЙ УВАЖНО ОЗНАЙОМИЛИСЯ ІЗ ДАНОЮ УГОДОЮ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РИЗИКУ, В ПОВНІЙ МІРІ РОЗУМІЄМО ЙОГО ЗМІСТ, І ТЕ, ЩО МИ ВІДМОВЛЯЄМОСЯ ВІД ОСНОВНИХ ПРАВ ШЛЯХОМ ЇЇ ПІДПИСАННЯ, ДОБРОВІЛЬНО І БЕЗ ПРИМУСУ В СТАНІ ПОВНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ, З УРАХУВАННЯМ ПОТЕНЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДАНОГО ВИДУ СПОРТУ І ПОГОДЖУЄМОСЬ 3 ЇЇ УМОВАМИ.  ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ

ПІБ учасника    Дата   
Стартовий номер   Контактна особа у випадку надзвичайної ситуації (Ім’я)  
Підпис   Контактна особа у випадку надзвичайної ситуації (Тел)  

ДІТИ/ПІДОПІЧНІ: ЯКЩО УЧАСНИКУ заходу  ЩЕ НЕ ВИПОВНИЛОСЯ 18 РОКІВ, ПОСТАВТЕ ПІДПИС БАТЬКА/МАТЕРІ/ОПІКУНА

ПІБ Батько/Матір/Опікун   Батько/Матір/Опікун Підпис  
ПІБ Дитина/Підопічний    Дата  
Відносини з неповнолітнім   Телефон